Меню

Термоманометри

Термоманометрите са устройства, които по едно и също време позволяват да се измерват и двете величини в системата- налягане и температура.