Меню

Измервателна апаратура

Към техниката за измерване спадат водомерите, манометрите, термоманометрите и термометрите, които се използват за отчитане на работни параметри на инсталациите.

Устройствата могат да бъдат използвани за централно отопление в дома и в промишлени предприятия. Високата точност на техническите параметри гарантира прецизни и надеждни измервания.