Меню

Резервоари за водни системи под налягане

Резервоари за водни системи под налягане

Резервоари за водни системи под налягане

  1. Заменяемата мембрана държи водата и въздуха отделно, с
    оглед да се избегнат всякакви замърсявания, корозия или загуба на налягане.Веднъж, след като е свързана водната система, помпата започва да повишава налягането, позволявайки на водата да запълни мембраната.
  2. Когато налягането достигне своя максимум, помпата спира работа. Тогава в резервоара има голямо количество вода, в резултат на което мембраната се разширява и заема почти целия обем на резервоара. Ако системата се нуждае от вода, тя започва да се източва от резервоара без да се включва помпата, само с помощта на натиск от въздушната възглавница.
  3. Процесът на източване на вода продължава и мембраната се сви- ва до момента, в който налягането достигне своя минимум. На този етап мембраната е достигнала своята първоначална форма, помпата се включва и с това започва нов цикъл. Тъй като този процес е свързван с натрупване на максимален поток, включването на помпата е сведено до минимум.