Меню

Гъвкави връзки за газ

Безопасната метална гъвкава връзка е с неограничен радиус на огъване и се използва за свързване към домакински уреди, работещи на газ.

 • Тройна защита:
  • покритие от PVC
  • неръждаема стомана
  • тръба от неръждаема стомана
 • неограни1чен радиус на огъване на шлауха
 • номинален диаметър: DN12
 • предназначение: за свързване към домакински уреди работещи на газ под налягане, по-ниско от 0,5 бара, вътре и извън домовете
 • подходяза употреба на места, за които има изисквания за безопасност
 • реакция на пламък: B s2 d0
 • работна температура T2 от -20°C дo +60°C тип газ: природен газ (газови горива от втори тип семейство съгласно EN 437)
 • максимално работно налягане: дo 0,5 бара съгласно норматив PN-EN 14800:2010