Меню

Термостатен смесващ вентил

Термостатен смесващ вентил

Термостатен смесващ вентил

Код: MT  • Kv = 2.3 м³/ч
  • оборудван с термозащита
  • диапазон за регулиране 30°C - 65°C
Код термостатен смесителен

Единич. опак.

Груп. опак.

MT20S 3/4” 1 1
MT25S 1” 1 1